Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2791/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ

Số hiệu: 2791/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2791/TCT-TS
V/v: Chính sách thu, nộp lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 1307/CT-THDT ngày 24/7/2006 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về việc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy đã qua sử dụng đã được quy định rõ tại Điểm 3.6, Mục I, Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.

Trường hợp Cục thuế nêu: "trên thị trường vẫn còn một số tài sản trước bạ là ôtô, môtô đã quá cũ, mua bán không có hóa đơn, những loại ôtô, môtô này cũng chưa được quy định giá tại Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ".

Đối với những trường hợp này đề nghị Cục thuế tỉnh Kon Tum phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương như: Cơ quan Công an, Cơ quan đăng kiểm để xác định tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ hợp pháp về nguồn gốc xe được tham gia giao thông đường bộ và cấp đăng ký, biển số thực hiện việc thu lệ phí trước bạ theo nguyên tắc:

- Trường hợp ôtô, mô tô đáp ứng đủ các Điều kiện về hồ sơ nguồn gốc xe, tiêu chuẩn kỹ thuật được tham gia giao thông đường bộ và cấp đăng ký, biển số thì thực hiện thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Thông tư số 95/2005/TT-BTC nêu trên.

- Trường hợp ôtô, mô tô không đáp ứng đủ các Điều kiện về hồ sơ nguồn gốc xe, tiêu chuẩn kỹ thuật được tham gia giao thông đường bộ và cấp đăng ký, biển số thì không thực hiện thu lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Kon Tum biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2791/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.289

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209