Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2783/TCT-PCCS thực hiện chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2783/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2783/TCT-PCCS
V/v: thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 007/06/CV-ORSAN ngày 24/4/2006 của Công ty Orsan Việt Nam về việc thực hiện chính sách thuế GTGT, thuế TNCN của Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng và công văn số 833 CT/ĐTNN ngày 8/6/2006 của Cục thuế thành phố Hải Phòng báo cáo về việc kê khai, nộp thuế GTGT của Chi nhánh Công ty Orsan Việt Nam tại Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT:

Căn cứ quy định tại Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT: “ Các cơ sở hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc như Công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở”

Trường hợp Chi nhánh Công ty Orsan Việt Nam tại Hải Phòng là chi nhánh hoạt động trực thuộc Công ty chính, có mở tài khoản tại ngân hàng, có con dấu, đã đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được Cục thuế Thành phố Hải Phòng cấp mã số thuế thì Chi nhánh phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Hải Phòng.

2. Thuế TNCN:

Căn cứ theo quy định tại Mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 13/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì trường hợp Công ty Orsan Việt Nam chi trả thu nhập cho nhân viên chi nhánh tại Hải Phòng thì Công ty có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế TNCN của nhân viên chi nhánh tại cơ quan thuế nơi Công ty đăng ký nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải phòng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Orsan VN;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2783/TCT-PCCS thực hiện chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144