Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2779 TCT/DNNN ngày 31/08/2004 của Tổng cục thuế về việc xử lý xoá nợ thuế theo Thông tư số 32/2004/TT-BTC

Số hiệu: 2779TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Văn Thiệu
Ngày ban hành: 31/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2779 TCT/DNNN
V/v xử lý xoá nợ thuế theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 602/CT-DN2 ngày 9/8/2004 của Cục thuế tỉnh Nghệ An và hồ sơ đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của Công ty cổ phần sản xuất Gạch Ngói và xây lắp Rào Gang theo quy định tại điểm 1, Mục IV, Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần sản xuất Gạch Ngói và xây lắp Rào Gang thực hiện cổ phần hoá theo Quyết định số 3819/QĐ-UB ngày 11/12/2000 của UBND tỉnh Nghệ An. Công ty đã được Hội đồng định giá xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm 1/10/2000 và đã đi vào hoạt động từ năm 2001. Trong đó số nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN là: 306.015.985 đồng. Trong Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp không đề nghị việc xử lý khoản nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN như: giảm nộp ngân sách để tăng vốn tương ứng hoặc giảm nộp ngân sách để giảm lỗ.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An kiểm tra xác định Công ty cổ phần sản xuất Gạch Ngói và xây lắp Rào Gang có thuộc đối tượng xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC nêu trên hay không; đồng thời kiểm tra số liệu cụ thể và có văn bản giải trình đề nghị xử lý gửi về Tổng cục Thuế để giải quyết theo đúng chế độ./.

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
KT. TRƯỞNG BAN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
PHÓ TRƯỞNG BAN
Cao Văn Thiệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2779 TCT/DNNN ngày 31/08/2004 của Tổng cục thuế về việc xử lý xoá nợ thuế theo Thông tư số 32/2004/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124