Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2776 TCT/ĐTNN ngày 31/08/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế TNDN năm 2000 do tái đầu tư của công ty TNHH Nhựa Đài Loan

Số hiệu: 2776TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 31/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2776 TCT/ĐTNN
V/v hoàn thuế TNDN năm 2000 do tái đầu tư của Công ty TNHH Nhựa Đài Loan

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2004

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhựa Đài Loan

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 51-2004/CV-NĐL ngày 31/7/2004 của Công ty TNHH Nhựa Đài Loan về việc hoàn thuế TNDN do sử dụng lợi nhuận năm 2000 để tái đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 45 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật ĐTNN tại Việt Nam thì doanh nghiệp có vốn ĐTNN và Bên hợp doanh nước ngoài nộp thuế TNDN với thuế suất là 25% lợi nhuận thu được, trừ những trường hợp quy định tại Điều 46 Nghị định này;

Điểm 1.b Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên quy định dự án sản xuất không thuộc loại các dự án nêu tại Điều 45 và các Khoản 2 và 3 Điều này được hường thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 20%.

Trường hợp của Công ty, theo Điều 2 Giấy phép Điều chỉnh số 63/GPĐC2 - HCM ngày 26/4/2001 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty có quy định rõ Công ty không còn được hưởng ưu đãi về thuế TNDN nữa, như vậy, mức thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với Công ty phải là 25% kể từ ngày Giấy phép Điều chỉnh số 63/GPĐC2 -HCM ngày 26/4/2001 có hiệu lực thi hành.

Theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên thì nhà đầu tư nước ngoài dùng lợi nhuận và các Khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư ở Việt Nam để tái đầu tư vào dự án đang thực hiện hoặc đầu tư vào dự án mới theo Luật ĐTNN có thuế suất thuế TNDN 25% không thuộc đối tượng được hoàn thuế TNDN (chỉ hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số thuế TNDN đã nộp của số lợi nhuận tái đầu tư vào các dự án thuộc diện được hưởng mức thuế suất thuế TNDN là 10%, 15% và 20%).

Căn cứ theo các quy định trên thì Khoản lợi nhuận năm 2000 Công ty sử dụng để tái đầu tư từ năm 2002 đến năm, 2018 không thuộc đối tượng được hoàn thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Nhựa Đài Loan được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2776 TCT/ĐTNN ngày 31/08/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế TNDN năm 2000 do tái đầu tư của công ty TNHH Nhựa Đài Loan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.971

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113