Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 277 TCT/DNK ngày 10/02/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán bằng tiền mặt

Số hiệu: 277TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 277 TCT/DNK
V/v chính sách thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán bằng tiền mặt

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xây dựng thương mại và dịch vụ AT
(304/75AP Hồ Văn Huê 2, P.9 Q. Phú Nhuận. TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời văn thư đề ngày 01/11/203 của Công ty hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán bằng tiền mặt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;

Đối với hàng hoá xuất khẩu sau ngày 1/10/2002 có đủ Hợp đồng ngoại, Hoá đơn GTGT, Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu theo đúng quy định tại Điểm 1.1 Mục III, Thông tư số 82/2002/TT-BTC nêu trên, riêng về Điều kiện thanh toán tiền hành xuất khẩu:

- Trường hợp khách hàng thanh toán một phần bằng tiền mặt và một phần qua ngân hàng (có giấy báo Có của Ngân hàng) thì:

+ Chỉ số lượng hàng hoá tương ứng với số tiền thanh toán qua ngân hàng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty được xem xét hoàn thuế GTGT đầu vào của lượng hàng được áp dụng thuế suất 0%.

+ Số lượng hàng hoá được thanh toán bằng tiền mặt không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%,. Công ty không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hoá này. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ hoặc hoàn được tính vào chi phí của hàng xuất khẩu.

- Trường hợp khách hàng nước ngoài thanh toán toàn bộ tiền hàng xuất khẩu cho Công ty bằng tiền mặt không qua ngân hàng thì hàng hoá xuất khẩu không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của mọi chi phí dùng vào việc sản xuất hàng xuất khẩu. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ hoặc hoàn thuế được tính vào chi phí của hàng xuất khẩu.

- Từ ngày 01/01/2004 thực hiện theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xây dựng thương mại và dịch vụ AT được biết và thực hiện./.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 277 TCT/DNK ngày 10/02/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán bằng tiền mặt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.823
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132