Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 277/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất phân bón do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 277/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với nguyên liệu sản xuất phân bón

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3721/HQHCM-TXNK ngày 31/12/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mc về thuế GTGT đối với nguyên liệu sản xuất phân bón. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì nguyên liệu sản xuất phân bón thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tuy nhiên, mặt hàng nguyên liệu sản xuất phân bón: Potassium Humate nằm trong danh Mục phân bón được phép sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam (Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Mặt khác, nếu nguyên liệu sản xuất phân bón chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu thì sau khi doanh nghiệp sản xuất và bán sản phẩm phân bón được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu sẽ không thể kê khai thuế GTGT đầu ra với cơ quan thuế địa phương.

Vì vậy, để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan chuyển công văn số 3721/HQHCM-TXNK nêu trên của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đến Vụ Chính sách thuế xem xét, hướng dẫn xử lý về thuế GTGT đối với nguyên liệu sản xuất phân bón.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp Quý Vụ!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ T
P. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 277/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất phân bón do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.011

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113