Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2767/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hạch toán vào chi phí của Công ty đối với các chi phí đi lại của Ban giám đốc

Số hiệu: 2767/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2767/TCT-ĐTNN
V/v: Chi phí đi lại của ban giám đốc Công ty IST Bỉ

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty  TNHH IST Việt Nam

Trả lời công văn số 60/IST-CV ngày 6/7/2006 về việc hạch toán vào chi phí của Công ty đối với các chi phí đi lại của Ban giám đốc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty INTERNATIONAL STANDARDS TRADING BVBA/IST BVBA (Công ty IST Việt Nam), là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 02/GP-KCN-BT ngày 29/8/2001 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Thuận cấp. Theo quy định tại Giấy phép đầu tư thì Công ty IST Việt Nam là doanh nghiệp hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài Khoản giao dịch tại Ngân hàng theo quy định của Luật pháp Việt Nam; Công ty không phải là đơn vị hạch toán phụ thuộc cũng như không phải là cơ sở thường trú của Công ty IST Bỉ. Do vậy, Công ty IST Việt Nam không được phép hạch toán vào chi phí của Công ty các Khoản chi phí do Công ty IST Bỉ phân bổ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty IST Bỉ có thực hiện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc quản lý sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kỹ thuật, tiếp thị, quảng cáo… mà Công ty IST Việt Nam phải chi trả các Khoản chi phí phục vụ cho các công việc nêu trên cho Công ty IST Bỉ thì các Khoản chi phí do Công ty IST Việt Nam chi trả sẽ là doanh thu của Công ty IST Bỉ và phải chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính.

Các Khoản chi phí nêu trên sau khi Công ty IST Việt Nam kê khai và nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC sẽ được hạch toán vào chi phí của Công ty IST Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2767/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hạch toán vào chi phí của Công ty đối với các chi phí đi lại của Ban giám đốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.574

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209