Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2766/TCT-DNNN về thuế Gía trị gia tăng đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2766/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 04/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2766/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT đối với điện bán
cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân NT

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 2089/CT-THDT ngày 21/7/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào công văn số 119/VPCP-KTTH ngày 9/01/1999 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế GTGT đối với điện tiêu dùng ở nông thôn, Bộ Tài chính đã có công văn số 3298 TC/TCT ngày 5/7/1999 hướng dẫn không tính thuế GTGT đối với điện tiêu dùng của các hộ nông thôn do các Ban quản lý điện nông thôn trực tiếp bán ra. Đối với điện bán phục vụ Mục đích khác như: sản xuất, xay sát, chế biến lương thực, kinh doanh dịch vụ… vẫn phải kê khai, nộp thuế theo quy định của Luật thuế GTGT. Sau khi ban hành Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, để phù hợp với mô hình và tổ chức kinh doanh điện nông thôn, Bộ Tài chính đã có công văn số 7450/BTC-TCT ngày 19/6/2006 về thuế GTGT đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thống nhất.

Trường hợp từ ngày 19/6/2006 trở về trước, Cục thuế đã thu thuế GTGT đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn thì không đặt vấn đề truy thu hoặc hoàn lại tiền thuế đã nộp.Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Định biết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN.

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
 
Nguyễn Thị Cúc
 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2766/TCT-DNNN về thuế Gía trị gia tăng đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.627

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209