Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2766/TCT-CNTT hướng dẫn xử lý hạch toán dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2766/TCT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: ***
Ngày ban hành: 27/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2766/TCT-CNTT
V/v Hướng dẫn xử lý hạch toán dữ liệu quyết toán thuế TNCN năm 2009.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để triển khai thực hiện việc thu thập thông tin quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009, Tổng cục Thuế đã xây dựng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ NNT và các phần mềm tiếp nhận, kiểm tra dữ liệu cho Cơ quan Thuế. Cơ quan thuế các cấp đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế bằng giấy và nhận tệp (file) dữ liệu quyết toán chuyển về cơ sở dữ liệu tập trung của ngành Thuế để phục vụ việc chuyển dữ liệu vào ứng dụng Quản lý thuế TNCN (PIT). Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, đến nay thiết bị phần cứng chưa sẵn sàng cho việc triển khai diện rộng ứng dụng PIT trên toàn quốc nên dữ liệu quyết toán thuế năm 2009 chưa được tiếp nhận và xử lý trên PIT như dự kiến.

Trong thời gian chờ triển khai hệ thống PIT, Tổng cục Thuế đưa ra giải pháp tạm thời xử lý dữ liệu quyết toán thuế TNCN 2009 trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế các cấp hiện hành với các nội dung chính như sau:

1. Xây dựng chức năng hỗ trợ các Cục Thuế/Chi cục Thuế tra cứu thông tin tờ khai quyết toán thuế TNCN 2009 từ Trung tâm xử lý dữ liệu quyết toán trên website tncnonline.com.vn và hỗ trợ kết xuất dữ liệu ra file excel. (Hướng dẫn sử dụng tại Phụ lục 01 đính kèm công văn )

2. Xây dựng các chức năng nhập tờ khai quyết toán thuế TNCN trên các hệ thống quản lý thuế hiện hành: (QLT, QCT, VATW) cho các tờ khai quyết toán: 02/KK-SX, 02/KK-BH, 05/KK-TNCN, 09/KK-TNCN. Các chức năng này có giao diện đơn giản như chức năng nhập Tờ khai quyết toán thuế khác, chỉ gồm: thông tin chung và thông tin về số thuế phải nộp theo quyết toán.

3. Xây dựng chức năng “In thông báo xác nhận NNT đã nộp quyết toán thuế” (theo mẫu đính kèm tại phụ lục 05) để hỗ trợ Cơ quan Thuế các cấp xác nhận việc đã thực hiện quyết toán thuế năm cho NNT là cá nhân làm căn cứ điều chỉnh thuế tạm kê khai trong năm ở các Cơ quan Thuế khác.

4. Cơ quan Thuế căn cứ dữ liệu tra cứu được (mục 1) để nhập vào ứng dụng (mục 2) theo hướng dẫn nhập và hạch toán số liệu quyết toán TNCN 2009 nêu tại Phụ lục 02 đính kèm công văn này, đồng thời in “Thông báo xác nhận NNT đã nộp quyết toán” (mục 3) cho NNT là cá nhân khi có yêu cầu.

Tổng cục đã hoàn thiện phiên bản nâng cấp các ứng dụng đáp ứng việc hạch toán dữ liệu quyết toán thuế TNCN năm 2009 nói trên và thông báo triển khai diện rộng các ứng dụng đến các Cục Thuế và Chi cục Thuế. Các ứng dụng nâng cấp trong đợt này gồm:

- Ứng dụng Quản lý thuế cấp Cục (QLT-TKN) phiên bản 1.6.4

- Ứng dụng Quản lý thuế cấp Chi cục môi trường Windows (VATWIN) phiên bản 1.05

- Ứng dụng Quản lý hộ cá thể (QCT) phiên bản 1.12

- Nâng cấp WEBSITE tncnonline.com.vn cho phép tra cứu thông tin NNT và kết xuất dữ liệu QT TNCN ra excel.

(Nội dung nâng cấp chi tiết các ứng dụng được nêu tại Phụ lục 06 đính kèm công văn này)

5. Một số lưu ý khi thực hiện:

- Trong quá trình kiểm soát dữ liệu quyết toán thuế TNCN tại Trung tâm xử lý dữ liệu, Tổng cục Thuế phát hiện thấy nhiều trường hợp NNT là cơ quan chi trả nộp quyết toán sai Cơ quan Thuế quản lý, đồng thời, nhiều cá nhân có thu nhập trong năm tạm kê khai ở nhiều nơi, cuối năm quyết toán ở một Cơ quan Thuế. Các trường hợp trên thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 03 đính kèm công văn.

- Để tránh tình trạng quá tải về mã số thuế cho hệ thống hiện hành: Trường hợp NNT đã được cấp MST nhưng MST chưa được đồng bộ về ứng dụng TINC, trong năm nộp thuế qua cơ quan chi trả, nay tự quyết toán thì các Cơ quan Thuế thực hiện theo dõi số thuế phải nộp, đã nộp, còn nợ, nộp thừa, đã hoàn...bên ngoài hệ thống (Cách thức theo dõi bên ngoài hệ thống được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 04 đính kèm công văn này).

- Lùi thời gian khóa sổ thuế: Số tiền thuế TNCN đã nộp (đã khấu trừ) hoặc số thuế nộp thừa đã hoàn trả cho NNT khi thực hiện quyết toán thuế TNCN được hạch toán vào báo cáo thu năm 2009 (BC3B, BC7B). Tổng cục Thuế sẽ lùi thời gian khóa sổ thuế và chức năng nhập báo cáo (BC3B) năm 2009 cho phù hợp với thời gian gia hạn nhận quyết toán thuế TNCN. Cụ thể:

* Lùi thời gian khóa sổ thuế (chức năng nhập tờ khai, chứng từ,..) tháng 7/2010 đến hết ngày 15/8/2010;

* Lùi thời gian khoá sổ báo cáo (chức năng nhập báo cáo) tháng 7/2010 đến hết ngày 25/8/2010.

6. Tổ chức thực hiện:

6.1. Để việc triển khai nâng cấp các phiên bản ứng dụng đạt kết quả tốt, Tổng cục Thuế đề nghị lãnh đạo các Cục Thuế tổ chức thực hiện những công việc sau:

- Tổ chức họp với các Phòng của Cục thuế và các Chi cục Thuế để quán triệt yêu cầu công việc của đợt triển khai.

- Nghiên cứu kỹ nội dung công văn, các phụ lục đi kèm để có giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

- Phân công các bộ phận tổ chức thực hiện các nội dung công việc cụ thể

6.2. Địa chỉ hỗ trợ:

Trong quá trình thực hiện, các vướng mắc gửi về Tổng cục theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ giải đáp:

- Vướng mắc về hạch toán số liệu, xử lý chứng từ, hoàn thuế: Vụ Kê khai -kế toán thuế, số điện thoại: 04.39724387 (Chị Nguyệt), email: ntanguyet@gdt.gov.vn.

- Vướng mắc liên quan đến chính sách thuế TNCN, hướng dẫn quyết toán TNCN: Vụ Quản lý thuế TNCN, số điện thoại: 0946562222 (Anh Thắng -Phó vụ trưởng), email: dnthang@gdt.gov.vn

- Vướng mắc về chức năng ứng dụng trong bản nâng cấp: Cục Công nghệ thông tin, số điện thoại 04.37689679 - 6702 hoặc gửi mail về địa chỉ Nhom Ho tro ung dung DP (THTK-TCT) (nhomhtuddp@gdt.gov.vn)

6.3. Hướng dẫn nâng cấp ứng dụng:

Phòng Tin học các Cục thuế thực hiện:

* Tải gói triển khai nâng cấp ứng dụng trên FTP tại các địa chỉ tương ứng

(Chi tiết đường dẫn tải ứng dụng tại Phụ lục 07 đính kèm công văn này)

* Thực hiện nâng cấp các ứng dụng theo đúng qui trình và hướng dẫn các Chi cục Thuế nâng cấp ứng dụng. Mọi vướng mắc trong quá trình nâng cấp, Cục Thuế liên hệ theo các số điện thoại 04.37689679 - 6702 hoặc gửi mail về địa chỉ Nhom Ho tro ung dung DP (CNTT-TCT) (nhomhtuddp@gdt.gov.vn) để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời.

* Gửi file log nâng cấp các ứng dụng về địa chỉ Nhom Ho tro ung dung DP (CNTT-TCT) (nhomhtuddp@gdt.gov.vn) ngay sau khi thực hiện nâng cấp và trước ngày 30/7/2010.

* Tìm hiểu nội dung nâng cấp, nắm bắt thông tin để có thể hỗ trợ người sử dụng.

6.4. Báo cáo kết quả triển khai:

Sau khi thực hiện nâng cấp các phiên bản ứng dụng, Cục Thuế lập báo cáo kết quả triển khai theo mẫu tại Phụ lục 08 đính kèm công văn này và gửi về địa chỉ thư điện tử Nhom trien khai ung dung (CNTT-TCT) (nhomtrienkhaiUD@gdt.gov.vn) đồng thời gửi báo cáo về Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế theo đường công văn trước ngày 30/7/2010.

Cục Thuế, Chi cục Thuế áp dụng mức chi bồi dưỡng triển khai ứng dụng tin học theo Quyết định số 1378/QĐ-TCT ngày 28/9/2009 và Công văn 4852/TCT ngày 24/11/2009 của Tổng cục Thuế.

Nhận được công văn này, đề nghị Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu kỹ nội dung công văn, các phụ lục đi kèm và thực hiện nghiêm túc theo các nội dung đã được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KK, TNCN, QLN (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

DANH SÁCH

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Công văn số 2766/TCT-CNTT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Tổng cục Thuế.

1. Phụ lục 01: HDSD chức năng Tra cứu dữ liệu quyết toán thuế TNCN 2009 tại Website tncnonline.com.vn

2. Phụ lục 02: Hướng dẫn nhập và hạch toán dữ liệu quyết toán thuế TNCN 2009 vào hệ thống quản lý thuế hiện hành (QLT, QCT, VAT)

3. Phụ lục 03: Hướng dẫn xử lý đối với các tờ khai quyết toán thuế TNCN 2009 nộp về cơ quan thuế nhưng không có MST trên ứng dụng TINC.

4. Phụ lục 04: Hướng dẫn theo dõi bên ngoài ứng dụng đối với các tờ khai quyết toán thuế TNCN 2009 của cá nhân nộp về cơ quan thuế nhưng không có MST trên ứng dụng TINC

5. Phụ lục 05: Mẫu thông báo xác nhận NNT đã nộp quyết toán thuế

6. Phụ lục 06: Nội dung nâng cấp các ứng dụng QLT, QCT, VAT

7. Phụ lục 07: Đường dẫn chi tiết tải các gói nâng cấp ứng dụng

8. Phụ lục 08: Mẫu báo cáo kết quả triển khai ứng dụng Tin học.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2766/TCT-CNTT hướng dẫn xử lý hạch toán dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.316

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149