Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2758/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc khiếu nại về thuế năm 2005

Số hiệu: 2758/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2758/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần địa ốc và xây dựng S.S.G
Địa chỉ: 29 Ngô Thời Nhiệm, phường 06, quận 03, TP HCM

 

Trả lời công văn số 35/CV-2006 ngày 26/06/2006 của Công ty cổ phần địa ốc và xây dựng S.S.G (Công ty SSG) về việc “Khiếu nại về thuế năm 2005” đề nghị Tổng cục Thuế xem xét để Công ty được tính toàn bộ chi phí trả lãi tiền vay ngắn hạn và trích trước chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vào diện tích đất đã chuyển nhượng; về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3 và Điểm 6, Mục IV, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định các Khoản không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, gồm có:

- Các Khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chi hết như chi phí sửa chữa tài sản cố định, phí bảo hành sản phẩm hàng hóa, công trình xây dựng và các Khoản trích trước khác.

- Các Khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế như: chi về đầu tư xây dựng cơ bản, chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội và ủng hộ địa phương, chi từ thiện và các Khoản chi khác không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế.

Căn cứ quy định nêu trên và theo hướng dẫn tại công văn số 2640/TCT-PCCS ngày 26/07/2006 về việc “phân bổ chi phí đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất” của Tổng cục Thuế trả lời Công ty thì:

- Đối với Khoản chi phí trả lãi tiền vay ngắn hạn, Công ty SSG phải phân bổ và chỉ được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phần trả lãi tiền vay tương ứng với diện tích đất đã chuyển nhượng tạo ra doanh thu và thu nhập chịu thuế.

- Đối với Khoản chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng Công ty SSG đề nghị được trích trước vào chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất là không phù hợp với quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty SSG biết và đề nghị Công ty nộp đầy đủ số thuế theo Quyết định số 1085/QĐ-TCT ngày 21/06/2006 của Tổng cục Thuế về việc “thu vào Ngân sách Nhà nước các Khoản tiền thuế qua kiểm tra việc chấp hành Pháp luật về thuế”; trường hợp Công ty hiện gặp khó khăn về tài chính đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét phân kỳ nộp thuế, thời hạn cuối cùng phải nộp nộp đủ số thuế theo Quyết định 1085/QĐ-TCT (nêu trên) là ngày 31/12/2006./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Đại diện Tổng cục Thuế tại TP HCM
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Đội kiểm tra số 5
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 

 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2758/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc khiếu nại về thuế năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.573

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209