Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 275/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về đề nghị hướng dẫn việc xử lý vi phạm về sử dụng hóa đơn

Số hiệu: 275/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 275/TCT-PCCS
V/v: Xử phạt vi phạm về sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Long An 

 

Trả lời công văn số 4012/CT.TTHT ngày 30/11/2005 của Cục thuế tỉnh Long An về đề nghị hướng dẫn việc xử lý vi phạm về sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn chỉ áp dụng xử pha5 đối với hành vi nhận, mua hóa đơn không đúng quy định như: nhận, mua hóa đơn giả, hóa đơn khống. Trường hợp một số hóa đơn đầu vào của đơn vị phản ánh đầy đủ và đúng các chỉ tiêu theo quy định nhưng ghi thiếu hoặc ghi sai mã số thuế của người mua; hóa đơn không có chữ ký của người mua hàng thì không thuộc hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên.

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1.7, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn thì hóa đơn được dùng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT, tính vào chi phí hợp lý phải có đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định. Trường hợp hóa đơn đầu vào của một số doanh nghiệp như hóa đơn tiền điện, tiền điện thoại đã đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu và nội dung theo quy định nêu trên hưng thiếu chỉ tiêu mã số thuế do người mua hàng không cung cấp kịp thời cho người bán; hóa đơn thi theo mã số thuế cũ do đơn vị mua hàng có sự thay đổi mã số thuế nhưng chưa thông báo lại với người bán; hóa đơn chưa có chữ ký của người mua hàng thì người mua, người bán phải có biên bản về việc hóa đơn ghi sai, ghi thiếu chỉ tiêu này; đồng thời bên bán ghi bổ sung mã số thuế của người mua và đóng dấu lên phần sửa lại này; người mua hàng ký tên vào hóa đơn đối với hóa đơn người mua chưa ký tên.

Căn cứ vào hồ sơ, hóa đơn, chứng từ đã được xác định lại giữa 2 bên, cơ quan thuế xem xét chấp hành cho kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào cũng như tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với số hóa đơn này và thông báo với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mua hàng biết; đồng thời tiến hành xử phạt bên bán đối với hành vi lập hóa đơn không có chữ ký của người mua hàng theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP và phạt cảnh cáo đối với bên mua theo quy định tại Điều 13 Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH ngày 2/7/2002 về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 275/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về đề nghị hướng dẫn việc xử lý vi phạm về sử dụng hóa đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.836
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196