Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2745/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 12/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2745/TCT-DNNN

v/v: khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:  Tổng công ty khoáng sản Việt Nam

 

Trả lời công văn 737/CV-TCKT ngày 20/05/2005 của Tổng công ty khoáng sản Việt Nam về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì:

Theo trình bày của Tổng công ty khoáng sản việt Nam (TCT khoáng sản VN) tại công văn số 737/CV-TCKT ngày 20/5/2005 (nêu trên) thì Công ty cổ phần hữu hạn kim loại màu Trung quốc (Cty CPHH kim loại màu TQ) có ký hợp đồng số 182/HĐ-DAĐ cung cấp thiết kế và dịch vụ kỹ thuật cho TCT khoáng sản VN để phục vụ dự án “tổ hợp đồng sin quyền Lào cai”. Khi bản vẽ, dự toán của hợp đồng số 182/HĐ-DAĐ nhập khẩu qua đường hàng không, cơ quan hải quan đã tính, thu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu trong khi giá trị của hợp đồng số 182/HĐ-DAĐ do Cty CPHH kim loại màu TQ cung cấp cho TCT khoáng sản VN đã được Tổng công ty kê khai, nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN nhà thầu theo quy định.

Xét tình hình thực tế nêu trên, do TCT khoáng sản Việt Nam phải nộp 2 lần thuế GTGT trên giá trị bản vẽ, dự toán và hóa đơn thuế GTGT ở khâu nhập khẩu do hải quan phát hành tháng 6/2004 đến tháng 10/2004 Tổng công ty đã kê khai, khấu trừ thì đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội chấp thuận cho TCT khoáng sản Việt Nam khấu trừ hoặc hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Tổng công ty khoáng sản Việt Nam biết thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hà Nội
- Lưu VT, DNNN (2bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2745/TCT-DNNN ngày 12/08/2005 về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.562

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!