Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2739 TCT/NV3 ngày 29 tháng 7 năm 2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc giá tính thuế mặt hàng rượu nhập khẩu

Số hiệu: 2739TCT/NV3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2739 TCT/NV3
V/v giá tính thuế mặt hàng rượu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đức Thành

 

Trả lời công văn số 12/CV ngày 07/07/2003 của Công ty TNHH Đức Thành về việc giá tính thuế đối với mặt hàng rượu Remy Silver 29 độ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v.v Ban hành Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu và Bảng giá tối thiểu các mặt hàng Nhà nước quản lý giá nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu thì:

Mặt hàng Rượu Remy Silver 28 độ thuộc Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu. Khi nhập khẩu mặt hàng rượu Remy Silver 29 độ áp dụng tính thuế theo mức giá tối thiểu 4,00 USD/lít quy định đối với “loại khác” của điểm 11 nhóm 1: “Các loại rượu khác”tại Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC nêu trên.

Tổng cục thuế thông báo để công ty TNHH Đức Thành được biết và thực hiện./.

 

 

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2739 TCT/NV3 ngày 29 tháng 7 năm 2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc giá tính thuế mặt hàng rượu nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886
DMCA.com Protection Status