Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2738/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2738/TCT-ĐTNN
v/v: thuế GTGT đối với hàng viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2005


Kính gửi Văn phòng đại diện tổ chức Marie Stopes International (MSI)

Trả lời công văn ngày 4/7/2005 của Văn phòng đại diện tổ chức Marie Stopes International (MSI) về thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng viện trợ nhân đạo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 21, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: hợp đồng in ấn các tài liệu do MSI ký để phục vụ cho các hoạt động của dự án RAS/03/P52 do Cộng đồng Châu âu và Quỹ dân số liên hợp quốc tài trợ trong khuôn khổ dự án “cung cấp dịch vụ và thay đổi hành vi tiếp cận sử dụng dịch vụ cho vị thành niên – thanh niên Việt Nam” là dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Như vậy, tổ chức, cá nhân nước ngoài mua dịch vụ để viện trợ phải trả thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng đại diện tổ chức Marie Stopes International (MSI) được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Vụ TCĐN;
-Lưu VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn HuyếnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2738/TCT-ĐTNN ngày 11/08/2005 về thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng viện trợ nhân đạo do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.743

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!