Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2737/TC-CST về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động cung cấp thiết bị máy bơm và phụ kiện cho Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2737/TC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Bạch Thị Minh Huyền
Ngày ban hành: 09/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2737/TC-CST
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH EBARA Việt Nam
(Số 2, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 0105 CV/EVC ngày 31/01/2005 của Công ty TNHH EBARA Việt Nam về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động cung cấp thiết bị máy bơm và phụ kiện cho Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì mọi hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, tiêu dùng tại Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các hàng hóa, dịch vụ nêu tại Mục II phần A của Thông tư này

Căn cứ hướng dẫn trên thì thiết bị máy bơm và phụ kiện của Công ty TNHH EBARA Việt Nam cung cấp cho Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đối tượng chịu thuế GTGT. Do Ban quản lý dự án này không phải là đối tượng kê khai, nộp thuế GTGT nên không được hoàn thuế GTGT đối với máy bơm và phụ kiện mua vào. Công ty TNHH EBARA Việt Nam có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động nêu trên theo quy định hiện hành

Bộ Tài chính trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (2), CST (2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bạch Thị Minh Huyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2737/TC-CST về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động cung cấp thiết bị máy bơm và phụ kiện cho Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.038
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83