Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2733/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2733/TCT-DNK
v/v: trả lời chính sách

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 546/CT-QLDN2 ngày 23/5/2005 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương hỏi về việc hoàn thuế đối với Công ty TNHH Phương Anh. về việc này, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Tại Điểm 1.1, Mục II, phần B, thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương căn cứ quy định nêu trên kiểm tra cụ thể hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng thực tế xuất khẩu của Công ty TNHH Phương Anh để được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% và là căn cứ để xác định số thuế GTGT được hoàn cho Công ty TNHH Phương Anh:

Trường hợp trong nội dung hợp đồng bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công Công ty TNHH Phương Anh ký với công ty PNG có nêu nội dung cả hai phần việc gia công may và phần thêu cùng đơn giá của hai phần việc; giá thanh toán trên hợp đồng phù hợp với giá cả được ghi trong hóa đơn GTGT bán hàng hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài; toàn bộ tiền hàng được thanh toán qua ngân hàng; tờ khai Hải quan về hàng hóa xuất khẩu có xác nhận hàng đã xuất khẩu của cơ quan Hải quan thì toàn bộ doanh số xuất khẩu đó được áp dụng thuế suất 0% và được làm căn cứ xác định số thuế GTGT được hoàn cho Công ty TNHH Phương Anh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hải Dương biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số : 2733/TCT-DNK ngày 11/08/2005 về việc hoàn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.805

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!