Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2729 TCT/AC ngày 28 tháng 07 năm 2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc lập báo cáo tình hình mua, bán hoá đơn trái phép

Số hiệu: 2729TCT/AC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 28/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2729 TCT/AC
V/v lập báo cáo tình hình mua, bán hoá đơn trái phép

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 7435 CT-TTr.Đ4 ngày 8/7/2003 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc lập báo cáo tình hình mua, bán hoá đơn trái phép theo công văn số 2411 TCT/AC ngày 02/7/2003 của Tổng Cục thuế, Tổng Cục thuế hướng dẫn thêm như sau:

1. Mua, bán hoá đơn không đúng tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn là hành vi mua, bán hoá đơn trái phép. Báo cáo tình hình mua, bán hoá đơn trái phép được lập riêng báo cáo tình hình mua hoá đơn trái phép và tình hình bán hoá đơn trái phép.

2. Để tránh trùng lắp trong việc báo cáo tình hình vi phạm về mua, bán hoá đơn trái phép thì cấp nào lập biên bản hành vi vi phạm lần đầu thì cấp đó thống kê lập báo cáo theo mẫu quy định./

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2729 TCT/AC ngày 28 tháng 07 năm 2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc lập báo cáo tình hình mua, bán hoá đơn trái phép

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.836
DMCA.com Protection Status