Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2728/TCT-KK thời điểm thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2728/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Quốc Thái
Ngày ban hành: 31/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2728/TCT-KK
V/v thời điểm thực hiện chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
- Công ty Cổ phần Bao bì Nhơn Trạch.

 

Trả lời công văn số 988/CV-TWHH đề ngày 03/05/2012 của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng quy định đối với việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do thiên tai, hỏa hoạn của Công ty cổ phần Bao bì Nhơn Trạch, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2, Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 quy định như sau:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2012

2. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.”

Điều 21, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định như sau:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định số 121/2011/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực (ngày 01 tháng 3 năm 2012), thay thế Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/6/2009 của Bộ Tài chính”

Trường hợp thời điểm xảy ra hỏa hoạn gây tổn thất của Công ty cổ phần Bao bì Nhơn Trạch xảy ra trước ngày 01/03/2012 thì việc khấu trừ thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính. Trường hợp sự việc nêu trên xảy ra kể từ ngày 01/03/2012 thì việc khấu trừ thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam biết. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ




Phạm Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2728/TCT-KK thời điểm thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.859

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97