Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2728/TCT-CS khấu trừ tiền bồi thường hỗ trợ đất vào tiền thuê đất 2016

Số hiệu: 2728/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2728/TCT-CS
V/v: khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ đất vào tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Trả lời Công văn số 301/CT-QLĐ ngày 12/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ đất vào tiền thuê đất của Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 15, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bi thường, hỗ trợ và tái định cư quy định:

“Điều 15. Chi trả bi thường, h trợ và tái định cư

1. T chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai nếu thực hiện ứng trước tiền bồi thường, h trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bng theo phương án đã được xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.”

- Tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 3. Điều Khoản thi hành

2. Xử lý một s vn đ tn tại khi Nghị định này có hiệu lực thi hành:

a) Trường hợp nhà đầu tư thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt theo chính sách bồi thường, h trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trước ngày 01 tháng 10 năm 2009 thì được trừ chi phí bồi thường đt, hỗ trợ đất vào tiền thuê đất phải nộp, mức được trừ không vượt quá s tin thuê đt phải nộp.

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện ứng trước tiền bồi thường, h trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ thì được trừ s tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ.”

- Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 30, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

“Điều 30. Chi trả tiền bồi thường, h trợ, tái định cư

4. Việc ứng vn đ bồi thường, h trợ, tái định cư được thực hiện theo quy định sau đây:

b) Người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, h trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thm quyn xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; s tin còn lại (nếu có) được tính vào vn đầu tư của dự án.”

Tại Công văn số 2746/UBND-PTQĐ ngày 10/8/2015 của UBND thành phố Vũng Tàu nêu: “UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 9 hộ dân và 2 tổ chức theo đơn giá đất hàng năm tại thời Điểm phê duyệt (bảng giá đất năm 2010, 2011) và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của UBND tỉnh...”. Như vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu là đơn vị được giao nhiệm vụ nhưng chưa có ý kiến rõ về phương án bồi thường, hỗ trợ tổng thể đối với công trình Metro Cash & Carry Vũng Tàu của Công ty TNHH Cash & Carry Việt Nam. Do đó, để việc xử lý đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa- Vũng Tàu có ý kiến cụ thể về phương án bồi thường, hỗ trợ tổng thể đối với công trình Metro Cash & Carry Vũng Tàu để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Cục QLCS;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu:
VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2728/TCT-CS ngày 20/06/2016 về khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ đất vào tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.267

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!