Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2718/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn của đại lý hãng tàu nước ngoài

Số hiệu: 2718/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2718/TCT-PCCS
V/v: Trả lời CS thuế  

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1329/CT-TTHT ngày 05/7/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai và công văn số 02 VT/CT ngày 28/6/2006 của Công ty TNHH Thương mại và giao nhận hàng hóa Việt Thịnh đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn của đại lý hãng tàu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính: "Số thuế GTGT Bên Việt Nam đã nộp hộ cho các Nhà thầu nước ngoài là số thuế GTGT đầu vào của Bên Việt Nam và được khấu trừ theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành".

Trường hợp các Công ty Việt Nam làm đại lý cho các Hãng vận tải nước ngoài khi thu hộ phí dịch vụ cho các hãng vận tải nước ngoài thì xuất hóa đơn cho khách hàng trên hóa đơn ghi là tiền thu hộ hãng vận tải nước ngoài, dòng thuế suất thuế GTGT không ghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đại lý Việt Nam khấu trừ và nộp thay cho Hãng vận tải nước ngoài. Số thuế GTGT ghi tại hóa đơn là số thuế GTGT đầu vào của khách hàng và được khấu trừ theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty TNHH Formosa Taffeta Đồng Nai
- Công ty TNHH TM và giao nhận hàng hóa Việt Thịnh
- Lưu: VT, ĐTNN, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2718/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn của đại lý hãng tàu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.109

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209