Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2714/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2714/TCT-PCCS
v/v” sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2005


Kính gửi Cục thuế thành phố Cần Thơ


Trả lời công văn số 96 CT/TTHT ngày 31/5/2005 của Cục thuế thành phố Cần Thơ về việc sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1 mục I phần A và điểm 5.4 mục IV phần B Thông tư số 120/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Căn cứ điểm 1 mục I phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Hoạt động kinh doanh xây dựng cơ sở hạ tầng, bán hoặc chuyển nhượng nền nhà, kể cả trường hợp không thu tiền do trả lại nhà để bù trừ tiền bồi thường do thu hồi đất, thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ điểm 1.3 phần V Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Hộ gia đình, cá nhân được giao đất, mua nhà, thuê nhà tại nơi tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà, tiền thuê nhà theo quy định của pháp luật và được trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ, nếu có chênh lệch thì thực hiện thanh toán bằng tiền phần chênh lệch đó theo quy định.

Trường hợp của Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Xây dựng Miền Tây được Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ giao đất để xây dựng khu dân cư có thu hồi đất và bồi hoàn thiệt hại cho các hộ gia đình cá nhân nằm trong dự án được phê duyệt. Khi Công ty cấp lại nền nhà tái định cư cho các hộ bị giải tỏa, kể cả các hộ thuộc diện thu một phần tiền hay không thu tiền, thì công ty phải xuất hóa đơn GTGT. Giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng nền nhà trừ tiền sử dụng đất theo giá đất quy định khi công ty được giao đất. Đối với trường hợp không thu tiền thì trên hóa đơn phải ghi rõ số tiền được bù trừ vào tiền bồi hoàn thiệt hại, tiền hỗ trợ do thu hồi đất. Công ty phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT, PCCS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy KhươngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2714/TCT-PCCS ngày 10/08/2005 về việc sử dụng hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.399

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!