Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2701/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2701/TCT-PCCS
v/v: thu phí xăng dầu

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Công ty xăng dầu hà Sơn Bình

Trả lời công văn số 462/XD-KTTC, ngày 14/7/2005 của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình về việc thu phí xăng dầu và sử dụng hóa đơn tự in; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1-Căn cứ mục II và điểm 1 mục III Thông tư Số: 06/2001/TT-BTC, ngày 17 tháng 1 năm 2001 Hướng dẫn thực hiện nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu, quy dịnh việc thu phí xăng dầu được tính trên số Lít xăng dầu thực bán ghi trên hóa đơn bán hàng, vì vậy trường hợp Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình khi bán xăng dầu cho khách hàng theo đơn vị, Lít 150C hoặc Lít theo thực tế thì kê khai nộp phí xăng dầu theo số Lít thực bán trên hóa đơn (Lít theo tiêu chuẩn 150C hoặc Lít theo thực tế).

2-Đối với hóa đơn tự in: Để giảm bớt chi phí quản lý, chi phí in cho đơn vị và giảm bớt công tác quản lý hóa đơn của cơ quan thuế, Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình được sử dụng hóa đơn tự in để bán các mặt hàng không chịu phí xăng dầu (dầu mỡ nhờn, gas hóa lỏng…), nhưng phải gạch bỏ các chỉ tiêu phản ánh về phí xăng dầu.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Hà Tây
- Lưu VT, PCCS (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2701/TCT-PCCS ngày 10/08/2005 về việc thu phí xăng dầu và sử dụng hóa đơn tự in do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.728

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!