Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2700/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao TSCĐ đối với quyền sử dụng đất lâu dài

Số hiệu: 2700/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2700/TCT-PCCS
V/v: Trích khấu hao TSCĐ đối với quyền sử dụng đất lâu dài  

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1389/CT-TTr2 ngày 28/6/2006 của Cục thuế Khánh Hòa về trích khấu hao TSCĐ đối với quyền sử dụng đất lâu dài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 166/TC/QĐ/CSTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ áp dụng cho các niên độ kế toán từ năm 2000 đến năm 2003 không quy định và cũng không đề cập đến việc trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất lâu dài.

Theo Khoản 6, Điều 9, Phần III của Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 do Bộ Tài chính ban hành về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (áp dụng từ niên độ kế toán 2004) hướng dẫn: "Quyền sử dụng đất lâu dài là TSCĐ vô hình đặc biệt, doanh nghiệp ghi nhận là TSCĐ vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao".

Do đó, các niên độ kế toán trước năm 2004 cũng không được trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất lâu dài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2700/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao TSCĐ đối với quyền sử dụng đất lâu dài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.692

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.3.10