Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 270 TCT/DNNN ngày 10/02/2004 của Tổng cục thuế về việc xử lý quyết toán năm 2003 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Số hiệu: 270 TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 270 TCT/DNNN
V/v xử lý quyết toán năm 2003 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trả lời công văn số 2093/XD ngày 24/12/2003 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam về việc quyết toán năm 2003 của Tổng công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ văn bản số 1312/VPCP-KTTH ngày 21/023/2003 của Văn Phòng Chính Phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về “Bù lỗ xăng dầu năm 2003” đối với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu. Để đảm bảo việc cấp bù được thuận lợi, việc xử lý quyết toán năm 2003 của Tổng công ty Xăn dầu và các đơn vị trực thuộc được thực hiện như sau:

1. Toàn bộ lỗ kinh doanh xăng dầu năm 2003 cảu Tổng công ty tập trung về một đầu mối là Văn phòng Tổng công ty để lập hồ sơ cấp bù. Khoản lãi hoặc lỗ kinh doanh xăng dầu tại các công ty xăng dầu được bù trừ lãi tiền gửi, lãi tiền vay, chênh lệch tỷ giá thuộc kinh doanh xăng dầu, số còn lại được chuyển về Văn phòng Tổng công ty thông qua chiết khấu để tổng hợp xử lý giảm trừ hoặc tăng số cấp bù tại Văn phòng Tổng công ty.

2. Các khoản lợi nhuận phát sinh từ các hoạt động khác ngoài kinh doanh xăng dầu như: kinh doanh gas, vận tải, giữ hộ, ủy thác và lợi nhuận khác... của các đơn vị trực thuộc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại địa phương theo Luật định.

Đề nghị Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 theo nội dung trên./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 270 TCT/DNNN ngày 10/02/2004 của Tổng cục thuế về việc xử lý quyết toán năm 2003 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.889
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123