Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2690/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT và hạch toán TSCĐ đối với công trình xây dựng trên đất của đối tượng hợp tác kinh doanh

Số hiệu: 2690/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2690/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ thuế giá trị gia tăng
và hạch toán TSCĐ đối với công
trình xây dựng trên đất của đối
tượng hợp tác kinh doanh
 

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

     

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 268/CND9 ngày 16/06/2006 của Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Đăng về việc khấu trừ thuế GTGT và hạch toán TSCĐ đối với công trình xây dựng trên đất của đối tượng hợp tác kinh doanh; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 1 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các Điều kiện xác định tài sản cố định được trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý là:

“a) Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh;

b) Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh tài sản cố định đó thuộc sở hữu của cơ sở kinh doanh;

c) Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý hạch toán hiện hành”

Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Đăng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Colivan mà Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Đăng chịu trách nhiệm về đầu tư công trình xây dựng trên đất của Công ty Colivan, nếu Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Đăng đáp ứng được các Điều kiện xác định TSCĐ nêu trên thì được trích khấu hao, tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Số thuế GTGT đầu vào của công trình xây dựng, Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Đăng được kê khai khấu trừ/hoàn thuế GTGT theo quy định.

2. Công ty Colivan không tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ giao đất hợp tác kinh doanh với Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Đăng theo hình thức chia lãi khoán trước thuế thì thực chất là hoạt động cho thuê đất (vì Công ty Colivan nhận tiền lãi khoán trước thuế không căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm của doanh nghiệp tư nhân Sỹ Đăng) thì Khoản tiền mà Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Đăng trả cho Công ty Colivan hàng năm theo cam kết từ hợp đồng hợp tác kinh doanh được xác định là doanh thu chịu thuế GTGT và TNDN. Mức thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động cho thuê đất là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Đăng;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 
 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2690/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT và hạch toán TSCĐ đối với công trình xây dựng trên đất của đối tượng hợp tác kinh doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.403
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145