Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2687/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 09/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2687/TCT-DNNN
v/v: ưu đãi , miễn giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Công ty ván dăm Thái Nguyên

Trả lời công văn số 913/CTVDTN ngày 28/12/2004 của Công ty ván dăm Thái Nguyên về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1, Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 11/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách phát triển sản xuất ván nhân tạo quy định: “Cho phép hai nhà máy sản xuất ván sợi nhân tạo (MDF) Gia Lai và Nhà máy ván dăm Thái Nguyên được áp dụng cơ chế chính sách sau đây để tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất:…

4. Được giảm thuế GTGT phải nộp tương ứng với số lỗ, nhưng tối đa không vượt quá số thuế GTGT phải nộp trong năm; thời gian giảm thuế đến ngày 31/12/2005…”.

Căn cứ quy định trên, việc ưu đãi miễn giảm thuế GTGT chỉ áp dụng cho hai nhà máy sản xuất ván sợi nhân tạo (MDF) Gia Lai và Nhà máy ván dăm Thái Nguyên để sản xuất ra sản phẩm ván sợi nhân tạo. Đối với Xí nghiệp mộc Giáp Bát (đơn vị hạch toán phụ thuộc của Nhà máy ván dăm Thái Nguyên) sử dụng sản phẩm ván sợi nhân tạo để sản xuất và kinh doanh đồ mộc thì không thuộc đối tượng được áp dụng ưu đãi miễn giảm thuế GTGT theo Quyết định số 1127/QĐ-TTg nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Côngty ván dăm Thái Nguyên biết và hướng dẫn Xí nghiệp mộc Giáp Bát thực hiện theo đúng chính sách.

Nơi nhận:
- Như trên
- CT các tỉnh: Thái Nguyên, Thành phố Hà Nội
- Lưu VT, PCCS, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2687/TCT-DNNN ngày 09/08/2005 về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.448

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!