Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2683/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế và ân hạn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2683/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2683/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế và ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu
- Công ty cổ phần Thủy Sản và XNK Côn Đảo
(32 Tôn Đức Thắng, Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 85/CV-KD ngày 19/04/2007 và công văn số 90/CV-KD ngày 24/04/2007 của Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo về việc xin không bị cưỡng chế và được ân hạn thuế. Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu tại công văn số 958/CHQ-NV ngày 07/05/2007, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Công ty cổ phần Thủy sản XNK Côn Đảo đang có nợ thuế cưỡng chế tại Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng số tiền: 439.870.018 đồng. Trong đó:

- Nợ thuế truy thu mặt hàng rượu nhập khẩu các loại là: 79.644.711 đồng (tờ khai số 352/NK-ĐP ngày 30/03/1994).

- Nợ thuế truy thu ô tô du lịch 04 chỗ ngồi nhập khẩu các loại là: 39.768.750 đồng (tờ khai số: 41/NKDO ngày 17/07/1993, 42/NKDO ngày 19/07/1993).

- Nợ phạt chậm nộp thuế mặt hàng quầy lạnh nhập khẩu là: 265.855.304 đồng (tờ khai số 211/NKD ngày 09/03/1996).

- Nợ thuế truy thu từ xuất khẩu mặt hàng “Chả cá” là: 54.601.253 đồng (bao gồm các tờ khai năm 1997: 62, 65,74, 75, 83, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 112, 115, 116/XKD).

1) Đối với số tiền nợ thuế truy thu của mặt hàng rượu nhập khẩu và ô tô du lịch 04 chỗ ngồi các loại, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4947/TCHQ-KTTT ngày 19/10/2006 (điểm 3, điểm 4) yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu bổ sung hồ sơ. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra và khẩn trương bổ sung hồ sơ về Tổng cục trước ngày 30/05/2007.

2) Đối với số tiền nợ phạt chậm nộp thuế mặt hàng quầy lạnh nhập khẩu và nợ thuế truy thu mặt hàng “Chả cá” xuất khẩu Tổng cục đang kiểm tra, xem xét hồ sơ sẽ hướng dẫn đơn vị thực hiện.

3) Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 01/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Trong thời gian chờ hoàn tất hồ sơ và xem xét xóa nợ thuế, nợ phạt chậm nộp đối với các lô hàng nêu trên, để giải quyết khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa và áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định đối với các lô hàng nhập nguyên liệu SXXK đến hết ngày 30/09/2007 với điều kiện ngoài số tiền nợ thuế truy thu và phạt chậm nộp nêu trên, Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác và đáp ứng được các điều kiện quy định tại điểm 2.1, phần A, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Riêng đối với các lô hàng kinh doanh nhập khẩu khác Công ty phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng mặt hàng. Đồng thời, Công ty phải cam kết chấp hành quyết định xử lý cuối cùng về số nợ thuế truy thu, nợ phạt chậm nộp của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện)
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2683/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế và ân hạn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.328

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159