Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2682/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2682/TCT-PCCS
v/v: hóa đơn hợp pháp

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 637/CT.NQD ngày 17/6/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về hóa đơn GTGT hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế đầu vào và tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tải Điểm 1 Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định: “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 3,4,5,6 và 7 Điều 14; Khoản 3 Điều 15 của Nghị định này thì các hóa đơn đó không được kê khai để tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT, không được tính vào chi phí khi tính thuế”. Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp tư nhân bán hàng sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp khác đã báo mất thì các hóa đơn này không phải là hóa đơn hợp pháp,do vậy, đơn vị mua hàng không được kê khai các hóa đơn đó để khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT và không được tính vào chí phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2682/TCT-PCCS ngày 09/08/2005 về hóa đơn GTGT hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế đầu vào và tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.540

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!