Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2676/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT

Số hiệu: 2676/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2676/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 757/CTBT-TTr2 ngày 13/06/2006 và công văn số 531/CTBT-TTr ngày 27/4/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 7 Mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT có quy định: “Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Mục I này phải là đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư), có con dấu, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định và có tài Khoản tiền gửi tại ngân hàng”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh tại Bình Thuận là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty TNHH một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký, kê khai nộp thuế tại Bình Thuận nhưng không có tài Khoản tiền gửi tại Ngân hàng tại Bình Thuận thì đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Thuận xem xét nếu Chi nhánh Công ty có đăng ký với Cục thuế tài Khoản giao dịch là tài Khoản của Công ty TNHH một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Ngoại thương thì giải quyết hoàn thuế GTGT. Đối với các kỳ hoàn thuế tiếp sau, đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chi nhánh Công ty mở tài Khoản tiền gửi tại Bình Thuận.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2676/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.339

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209