Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2657/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2657/TCT-PCCS
v/v: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 579 CT.TH&DT ngày 18/7/2005 của Cục thuế tỉnh Hà Tây về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm14 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Lụât thuế giá trị gia tăng và Lụât sửa đổi, bổ sung một số điều của Lụât thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Lụât thuế giá trị gia tăng hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: “Dịch vụ công cộng như vệ sinh, thoát nước duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ này không phân biệt nguồn chi trả.

…Dịch vụ tang lễ bao gồm các hoạt động cho thuê nhà, xe ô tô phục vụ tang lễ của các tổ chức làm dịch vụ tang lễ; mai táng, hoả táng”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, thì dịch vụ xây lăng mộ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ vào Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22-12-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Lụât thuế thu nhập doanh nghiệp thì Công ty mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực mai táng, xây lăng mộ, công viên nghĩa trang không thuộc diện được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu VT, PCCS (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2657/TCT-PCCS ngày 08/08/2005 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.579

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!