Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2652/TCT-CS về việc vướng mắc khi áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2652/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2652/TCT-CS
V/v Thuế đối với hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 1413/CT-TTr ngày 29/05/2007 của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc vướng mắc khi áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản d điểm 1 mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định 4 điều kiện cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT là: Hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Căn cứ các quy định trên trường hợp Công ty cổ phần XNK Nam Hà - UĐÔMXAY và Công ty cổ phần may Nam Hà xuất khẩu lô hàng cho khách hàng nước ngoài đã đảm bảo đủ 4 điều kiện cần thiết theo quy định nêu trên, tuy nhiên có chênh lệch về trị giá kê khai trên Tờ khai hải quan, Hợp đồng ngoại thương. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng so với giá trị ghi trên hóa đơn GTGT, thì đề nghị Cục thuế tỉnh Nam Định trao đổi với Cục Hải quan địa phương nơi có lô hàng xuất khẩu, kiểm tra xác định nếu phương thức thanh toán và trị giá lô hàng xuất khẩu đã được cam kết trong Hợp đồng ngoại thương hoặc phụ lục hợp đồng ngoại thương ký giữa các Công ty và bên mua hàng (khách hàng ở nước ngoài) phù hợp với chứng từ thanh toán qua ngân hàng, hóa đơn thương mại và bộ hồ sơ hoàn thuế, không có dấu hiệu vi phạm thì giải quyết khấu trừ/hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PC, HT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2652/TCT-CS về việc vướng mắc khi áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.592
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116