Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2640/TCT-CS về hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2640/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2640/TCT-CS
V/v về hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC.

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1139/CT-HCQTTVAC ngày 17/5/2011 của Cục Thuế Thanh Hóa phản ánh về việc ngân hàng vướng mắc trong thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo công văn 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 và vướng mắc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn để sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3.c điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c) Trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, phải có quyết định in hóa đơn của thủ trưởng đơn vị. Quyết định in phải đảm bảo các nội dung quy định như loại hóa đơn, mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hóa đơn đặt in (số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), kèm theo hóa đơn mẫu”.

Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 hướng dẫn một số điểm Thông tư số 153/2010/TT-BTC về Mẫu hóa đơn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng có tính đặc thù.

Trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, phải có quyết định in hóa đơn của thủ trưởng đơn vị. Như vậy thông tin nhập vào ứng dụng khi nhập thông báo phát hành hóa đơn là số, ngày ký quyết định in hóa đơn của tổ chức đó do thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn trong công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn một số điểm Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Khi các ngân hàng gửi thông báo phát hành hóa đơn, đề nghị Cục Thuế tiến hành nhận thông báo. Về khó khăn trong quá trình nhập thông báo phát hành hóa đơn đối với ngành ngân hàng, Tổng cục Thuế ghi nhận và sẽ nghiên cứu để có giải pháp phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam;
- Vụ TVQT (AC);
- Vụ PC - TCT (2);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2640/TCT-CS về hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.857

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228