Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2635/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2635/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2635/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 07/CT-KTT ngày 2/01/2009 và công văn số 883/CT-KTT ngày 20/3/2009 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Duy Tuấn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 27 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 quy định việc mở sổ kế toán;

Căn cứ Khoản 2 Điều 108 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

Căn cứ các quy định về hóa đơn GTGT; kê khai khấu trừ thuế GTGT, đối tượng và điều kiện hoàn thuế GTGT tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ điểm 1.7 Mục IV Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

Trường hợp Công ty TNHH Duy Tuấn là đối tượng đã được Cục Thuế hoàn thuế trước kiểm tra sau: Cục Thuế tỉnh Bình Định đã hoàn thuế GTGT cho Công ty thời kỳ từ tháng 01/2008 đến tháng 05/2008; Sau khi Cục Thuế thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế phát hiện thời kỳ từ tháng 01/2008 đến tháng 5/2008 Công ty không thực hiện mở sổ sách kế toán theo quy định Cục Thuế đã ra Quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn nêu trên và xử phạt vi phạm về thuế theo quy định, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế toán. Theo báo cáo của Cục Thuế tại các công văn nói trên, ngày 29/12/2008 Cục Thuế đã kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT tại Công ty và xác định:

- Đơn vị đã mở đầy đủ sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật kế toán; có đầy đủ hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra và đã được cập nhật đầy đủ, kịp thời trong sổ sách kế toán.

- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế đầy đủ thủ tục, đúng điều kiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Số thuế GTGT được hoàn theo kết quả kiểm tra không sai lệch so với số thuế GTGT đề nghị của đơn vị.

Qua kiểm tra của Cục Thuế xác định việc thu hồi số thuế GTGT đã hoàn trước đây đối với Công ty không phải do đơn vị khai man, khai thiếu thuế mà chỉ là do chưa mở sổ kế toán. Căn cứ vào quy định chế độ về kê khai khấu trừ thuế GTGT, báo cáo của Cục Thuế và ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Thuế xác định rõ: Việc áp dụng hoàn thuế trước đối với trường hợp của Công ty có đúng đối tượng không (thông qua quản lý thuế và hồ sơ hoàn thuế có xác định được Công ty không mở sổ sách kế toán hay chỉ xác định được sau khi kiểm tra hoàn thuế). Trường hợp Công ty thuộc đối tượng hoàn thuế trước sau đó kiểm tra tại Công ty phát hiện Công ty không mở đủ sổ sách kế toán nên đã thu hồi số thuế đã hoàn, sau đó Công ty đã thực hiện mở đầy đủ sổ sách kế toán theo chế độ. Nếu Cục Thuế kiểm tra Công ty đã đáp ứng được các điều kiện quy định về chứng từ hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT theo chế độ quy định thì xem xét giải quyết cho Công ty được kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào, không xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT đối với số tiền thuế đã kiểm tra thu hồi. Công ty bị xử phạt về hành vi không mở sổ sách kế toán theo chế độ, nếu xác định Công ty không vi phạm về trốn thuế, gian lận thuế thì không xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết. Đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụ thể nếu Công ty đáp ứng các điều kiện quy định nêu trên thì hướng dẫn và giải quyết cho Công ty thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT theo đúng chế độ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CST, PC, CĐKT;
- Các Ban: PC, CST, TTr;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2635/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.862

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227