Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2633/TCT-CS về kê khai cấp mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2633/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2633/TCT-CS

V/v: kê khai cấp MST

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

 

Trả lời công văn số 209 CT-QLKK ngày 06/04/2007 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về kê khai, đăng ký cấp MST, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại điểm 3.1, mục 3, phần II, Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/2/2006 hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế có quy định:

“3.1 – Hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh (trừ các đơn vị trực thuộc) gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo đăng ký thuế (nếu có).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng) hoặc Giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bản sao).

- Quyết định thành lập (bản sao) – nếu có.”

Tại phần hướng dẫn kê khai mẫu số 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/2/2006 nêu trên có ghi rõ:

“12. Tài khoản ngân hàng, kho bạc: Ghi rõ số tài khoản, tên ngân hàng, kho bạc nơi doanh nghiệp mở tài khoản

20. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì trường hợp doanh nghiệp khi kê khai tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT mà thiếu chỉ tiêu: tên giám đốc, kế toán trưởng, địa chỉ liên lạc, số tài khoản, tên ngân hàng, kho bạc… thì Cục thuế khi nhận hồ sơ đăng ký thuế phải đề nghị doanh nghiệp bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu trên.

2. Tại điểm 6, Phần I, Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/2/2006 hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế có quy định:

“Tổ chức, cá nhân nộp thuế phải đăng ký thuế theo mẫu quy định với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ: ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh trong trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp thuế là tổ chức, cá nhân không kinh doanh.”

Căn cứ quy định trên đây thì:

- Trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 01/2006 nhưng đến tháng 07/2006 mới kê khai đăng ký thuế thì bị xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định tại tiết a, điểm 3, Điều 8, chương II, Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

- Trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận kinh doanh tháng 03/2006 nhưng đăng ký mã số thuế vào tháng 6/2006, ngày đăng ký hoạt động là tháng 01/2006 hoặc tháng 04/2006 thì bị xử phạt theo quy định tại tiết a, điểm 3, Điều 8, chương II, Nghị định số 100/2004/NĐ-CP nêu trên và bị truy thu thuế từ khi bắt đầu hoạt động đến ngày được cấp mã số thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kiên Giang được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC;

- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2633/TCT-CS về kê khai cấp mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037
DMCA.com Protection Status