Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2622/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc đăng ký thời gian bắt đầu hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Số hiệu: 2622/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2622/TCT-ĐTNN
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Jia Bao (VN)

 Trả lời công văn số 01/04/JB ngày 17/4/2006 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Jia Bao (VN) về việc đăng ký thời gian bắt đầu hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế TNDN; Điểm 1.1b, Mục II, Phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 03/4/2001 của Bộ Tài chính; hướng dẫn tại các công văn số 8842/BTC-TCT ngày 13/7/2005 Bộ Tài chính, số 276/TCT/DNK ngày 10/02/2004 và số 2113 TCT/PCCS ngày 01/7/2005 của Tổng cục Thuế thì “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập được ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN nếu năm đầu tiên hoạt động kinh doanh dưới 06 tháng trong năm dương lịch mà chưa đăng ký với cơ quan thuế thời gian ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN, hoặc đã được giải quyết ưu đãi miễn giảm thuế TNDN thì cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép lựa chọn đăng ký với cơ quan thuế áp dụng thời gian miễn, giảm thuế vào năm đó hoặc năm sau tiếp theo năm đó”.

Như vậy, trường hợp Công ty TNHH Jia Bao (VN) bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh từ tháng 8 năm 2003 và năm 2003 là năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế, Công ty TNHH Jia Bao (VN) đã được cơ quan thuế xét miễn thuế TNDN cho năm đầu tiên 2003 này, thì nay Công ty TNHH Jia Bao (VN) được phép lựa chọn đăng ký với cơ quan thuế áp dụng thời gian bắt đầu (năm đầu tiên) được miễn, giảm thuế vào năm tiếp theo là năm 2004. Đồng thời Công ty TNHH Jia Bao (VN) xác định số thuế phải nộp đã được miễn của năm 2003 để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Đề nghị Công ty TNHH Jia Bao (VN) liên hệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2622/TCT-ĐTNN ngày 25/07/2006 của Tổng cục Thuế về việc đăng ký thời gian bắt đầu hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.644

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195