Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2622/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc góp vốn bằng tài sản do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2622/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2622/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 4/1/2007, Tổng cục Thuế có công văn số 75/TCT-PCCS gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc góp vốn bằng tài sản.

Ngày 29/7/2008, Bộ Tài chính đã có công văn số 8819/BTC-TCT gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW hướng dẫn về chênh lệch do đánh giá lại tài sản cố định như sau:

“Cơ sở kinh doanh thực hiện đánh giá lại tài sản cố định theo quy định để góp vốn liên doanh, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cố định đánh giá lại so với giá trị còn lại của tài sản cố định ghi trên sổ kế toán được thực hiện như sau:

- Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn liên doanh được phân bổ dần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ.

- Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hạch toán vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ sở kinh doanh sẽ được trích khấu hao, tính vào chi phí hợp lý theo nguyên giá của TSCĐ đánh giá lại”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn đơn vị thực hiện tính chênh lệch do đánh giá lại tài sản cố định theo công văn số 8819/BTC-TCT ngày 29/7/2008 của Bộ Tài chính (Công văn này thay thế công văn số 75/TCT-PCCS ngày 4/1/2007 của Tổng cục Thuế).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2622/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc góp vốn bằng tài sản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.832
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234