Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2621/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2621/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2621/TCT-CS

V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty ĐT&TM Hệ thống Quốc tế

 

Trả lời công văn số 03-07/TT/NETTRA-ĐN ngày 07/05/2007 của Chi nhánh Công ty ĐT&TM hệ thống Quốc Tế đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6, Mục I, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Giá để tính thuế GTGT là giá cho thuê chưa có thuế. Trường hợp cho thuê theo hình thức thu tiền thuê từng kỳ hoặc thu trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì thuế GTGT tính trên số tiền thu từng kỳ hoặc thu trước, bao gồm cả các khoản thu dưới hình thức khác như thu tiền để hoàn thiện, sửa chữa, nâng cấp nhà cho thuê theo yêu cầu của bên thuế”.

Tại điểm 1, mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí phải đáp ứng các điều kiện sau: “Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh; tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh; tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành”.

Theo các quy định trên, trường hợp cá nhân cho Chi nhánh Công ty ĐT&TM hệ thống Quốc Tế thuê nhà để làm cửa hàng buôn bán điện thoại di động. Trong hợp đồng thuê nhà có nội dung thỏa thuận bên đi thuê được thực hiện việc cải tạo, sửa chữa mang tính chất tạm thời như tạo vách ngăn bằng ván, kính, không làm thay đổi diện tích, kết cấu, cấp nhà của nhà đi thuê thì Chi nhánh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và chi phí hợp lý đó phải phân bổ dần trong thời gian thuê để đưa vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ (mang đúng tên và mã số thuế của Chi Nhánh) phục vụ cho việc cải tạo, sửa chữa trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty ĐT&TM hệ thống Quốc Tế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục thuế TP Đà Nẵng;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2621/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149
DMCA.com Protection Status