Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2618/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường

Số hiệu: 2618/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2618/TCT-PCCS
V/v: Lập hóa đơn khi xuất bán hàng hóa  

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH BLUESCOPE LYSAGHT Việt Nam
Đ/c: Khu công nghiệp Biên Hòa II, An Bình, Đồng Nai

 

Trả lời công văn số BLS1020506 ngày 16/5/2006 của Công ty TNHH Bluescope Lysaght Việt Nam về việc sử dụng chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2, Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn đã quy định thời Điểm lập hóa đơn như sau: “Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các Khoản tiền phát sinh theo quy định”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, Công ty TNHH Bluescope Lysaght Việt Nam khi xuất bán hàng hóa là các sản phẩm xây dựng như: tôn lợp, xà gồ, nhà thép… cho các dự án xây dựng thì Công ty phải lập và giao ngay hóa đơn GTGT cho khách hàng. Công ty TNHH Bluescope Lysaght Việt Nam và Bên dự án xây dựng là hai đơn vị độc lập, do vậy Công ty TNHH Bluescope Lysaght Việt Nam không được sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thay thế cho việc lập hóa đơn trong trường hợp này.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh: Đồng Nai, Hà Tây;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2618/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209