Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2606TC/TCHQ về việc thanh khoản thuế nguyên liệu sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2606TC/TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2606TC/TCHQ
V/v: thanh khoản thuế nguyên liệu SXXK

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Định

Trả lời công văn số 963/HQBĐ-NV ngày 15/11/2004 của Cục Hải quan Bình Định về vướng mắc trong quá trình xét hoàn thuế (không thu thuế) cho nguyên liệu nhập khẩu đã đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty SX XNK Công nghiệp Phú Yên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thì: Khi xét hoàn thuế (không thu thuế) nhập khẩu nguyên liệu SXXK ngoài các hồ sơ theo quy định doanh nghiệp phải nộp chứng từ thanh toán các lô hàng xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu cho cơ quan Hải quan.

- Trường hợp của Công ty SX XNK Công nghiệp Phú Yên nhập khẩu nguyên liệu để SXXK nếu đã thực đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nhưng do người mua nước ngoài thanh toán không đúng hạn, thanh toán không đầy đủ, có dấu hiệu lừa đảo do vậy Công ty không thể cung cấp chứng từ thanh toán để làm thủ tục hoàn thuế (không thu thuế) cho cơ quan Hải quan như báo cáo tại công văn số 963/HQBĐ-NV nêu trên; thì: Để tạo điều kiện cho Công ty trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính đồng ý cho Công ty SX XNK Công nghiệp Phú Yên được khoanh lại số thuế nhập khẩu cho số nguyên liệu đã đưa vào sản xuất và xuất khẩu thiếu chứng từ thanh toán với điều kiện Công ty phải có văn bản cam kết thời hạn nộp chứng từ thanh toán hoặc thời hạn có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về việc người mua lừa đảo. Quá thời hạn cam kết, Công ty không cung cấp được chứng từ thanh toán hoặc kết luận về việc lừa đảo của người mua thì Công ty sẽ bị truy thu thuế nhập khẩu cho số nguyên liệu nhập khẩu đã được xét thanh khoản (hoàn thuế).

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan Bình Định biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (2), TCHQ (6).

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2606TC/TCHQ về việc thanh khoản thuế nguyên liệu sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.850
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213