Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 260/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 260/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 260/TCT-TS

V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10911/CT-TTHT ngày 30/10/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thu tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn số 3698/TCT-TS ngày 04/10/2006 của Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức là căn cứ vào việc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức nhận chuyển nhượng nhà đất hợp pháp bằng nguồn tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và nguồn gốc nhà đất đó được ông Tâm, bà Tuyết "mua" của nhà nước theo hình thức đấu giá, đã được Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (trong Giấy chứng nhận không có điểm nào ghi: đất nhà xưởng hay đất sản xuất kinh doanh; UBND quận Thủ Đức cũng chỉ thay đổi tại mục III "Thay đổi về chủ", mà không "Thay đổi về nhà ở, đất ở hoặc thế chấp" nêu tại mục IV của Giấy chứng nhận do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp). Bởi vậy, không có căn cứ để thu tiền sử dụng đất về chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất nhận chuyển nhượng của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.

Tuy nhiên, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông Tâm, bà Tuyết do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh xác định vào "phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính" đối với diện tích đất (6.994,4 m2) tại thời điểm UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho ông Tâm, bà Tuyết thực chất là loại đất ở hay đất sản xuất kinh doanh, để xử lý thu tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp đất của ông Tâm và bà Tuyết được xác định là đất ở thì Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức nhận chuyển nhượng hợp pháp bằng nguồn tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Trường hợp đất của ông Tâm và bà Tuyết được xác định là đất sản xuất kinh doanh (hoặc đất làm nhà xưởng), khi Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được phép chuyển mục đích sử dụng sang làm đất ở thì Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 260/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126