Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2589/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2589/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2589/TCT-CS
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty LD EBARD Hải Dương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi – TP. Hải Dương

 

Về nội dung kiến nghị của Công ty LD Ebard Hải Dương nêu tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

1. Người đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp có thể ủy quyền cho phó tổng hoặc phó giám đốc; kế toán trưởng ký các tờ khai thuế hàng tháng và hồ sơ hoàn thuế hay không ?

2. Khi doanh nghiệp chậm trễ trong việc thanh khoản các Tài khoản nhập khẩu và chậm nộp thuế nhập khẩu cơ quan hải quan không mở tài khoản nhập hoặc xuất tại thời điểm chưa nộp khi có bằng chứng nộp tiền cơ quan hải quan mới cho mở gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

3. Thuế TNCN: Sau khi doanh nghiệp đã nộp cần có bằng chứng gửi đi nước ngoài doanh nghiệp cần cơ quan thuế xác nhận vào công văn bằng tiếng Anh do doanh nghiệp tự soạn. Cơ quan thuế có xác nhận vào công văn không?

Trả lời:

1. Tại Công văn 1498/TCT-PCCS ngày 24/04/2006 của Tổng cục thuế về việc ủy quyền ký, giao dịch liên quan đến quyền, nghĩa vụ thuế gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW hướng dẫn:

“…người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản giao dịch, tờ khai thuế, bảng biểu, mẫu biểu kèm theo tờ khai thuế gửi cho cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trường hợp đặc biệt, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có thể ủy quyền bằng văn bản cho cán bộ phụ trách dưới mình một cấp ký thừa ủy quyền các văn bản. Khi thực hiện quan hệ giao dịch với cơ quan thuế, người được ủy quyền phải thông báo cho cơ quan thuế biết về thời hạn, phạm vi ủy quyền hoặc khi có thay đổi về thời hạn, phạm vi được ủy quyền…”

Như vậy, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc; Kế toán trưởng được ký thay Giám đốc các tờ khai thuế hàng tháng và hồ sơ hoàn thuế nếu được ủy quyền theo quy định.

2. Về khó khăn trong việc mở tài khoản nhập khẩu hoặc xuất khẩu của Công ty, Tổng cục Thuế sẽ chuyển kiến nghị sang Tổng cục Hải quan để được giải đáp.

3.Tại điều 8 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 quy định:

“Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế:

…6. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế và có đề nghị xác nhận thì doanh nghiệp phải dịch công văn bằng Tiếng Anh sang Tiếng Việt và cơ quan thuế có trách nhiệm xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để doanh nghiệp biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TTTĐ, HT, PC, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2589/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.081
DMCA.com Protection Status