Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2582/BTC-CST về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2582/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Khắc Liêm
Ngày ban hành: 28/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2582/BTC-CST
V/v thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Phú Lê Gia;
- Công ty cổ phần bao bì VAFACO;
- Báo Tuổi trẻ.

 

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của các đơn vị về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông tự phân hủy. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Luật thuế bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012. Điều 11 Luật thuế bảo vệ môi trường đã quy định cụ thể các trường hợp được hoàn thuế. Luật thuế bảo vệ môi trường không quy định việc hoãn nộp thuế.

- Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường, quy định: "Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật thuế bảo vệ môi trường là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường".

Theo quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường thì thẩm quyền quyết định thời gian có hiệu lực của Luật thuế bảo vệ môi trường thuộc Quốc hội, tiêu chí túi ni lông thân thiện môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn về tiêu chí túi ni lông thân thiện với môi trường. Đề nghị các đơn vị tham gia với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

Bộ Tài chính trả lời để các đơn vị được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp thực hiện);
- Các Vụ: PC, TCT, TCHQ;
- Lưu: VT, CST (CST5).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2582/BTC-CST về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.194
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13