Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2578TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2578 TCHQ/KTTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Doanh nghiệp tư nhân Khải Hưng;
(Châu Khê - Từ Sơn - Bắc Ninh)
- Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn đề ngày 20/6/2005 của DNTN Khải Hưng khiếu nại về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng Ôxit Magiê ở dạng sạn và dạng bột nhập khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Ngày 23/11/2004, Tổng cục Hải quan có công văn số 5665 TCHQ/KTTT trả lời Cục Hải quan Lạng sơn về thuế suất thuế GTGT 10% (mười phần trăm) đối với mặt hàng Oxit Magiê dạng sạn và dạng bột là khoáng chất tự nhiên.

2.Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Khải Hưng nhập khẩu mặt hàng hóa chất Ôxit Magiê dạng sạn, dạng bột có công thức hóa học MgO, không phải là khoáng chất tự nhiên, thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm) như quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để DNTN Khải Hưng, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, kiểm tra xác định mặt hàng thực tế nhập khẩu để tính, thu thuế GTGT theo quy định.

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- LĐ Tổng cục
- Lưu VT (2), KTTT (4)
- Vụ CST
 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2578TCHQ/KTTT ngày 01/07/2005 về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng Ôxit Magiê ở dạng sạn và dạng bột nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!