Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2573/TCT-CS về trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2573/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2573/TCT-CS
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

Trả lời công văn số 1800/TCT-TCKT ngày 21 tháng 06 năm 2007 của Tổng công ty vận tải Hà Nội về việc thực hiện các chế độ chính sách về thuế liên quan đến dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1.1 Phần I Mục A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì Tổng công ty vận tải Hà Nội khi thực hiện cơ chế đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 30 tháng 08 năm 2006 của UBND thành phố Hà Nội thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà Công ty được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo hướng dẫn tại điểm 1 Phần II Mục B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ được theo hướng dẫn tại Phần II Mục B Thông tư số 128/2003/TT-BT nêu trên.

Đối với các khoản chi phí nêu tại công văn số 1800/TCT-TCKT nêu trên, bao gồm: Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo mức tiêu hao thực tế hợp lý do Tổng công ty xây dựng cho dịch vụ xe buýt và đơn giá tại thời điểm thanh toán; Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp trả cho người lao động do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở khuyến khích người lao động nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả và tiết kiệm chi phí, phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động, hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh và xã hội thì được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty vận tải Hà Nội biết và liên hệ với Cục Thuế Hà Nội để được hướng dẫn.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2573/TCT-CS về trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.934
DMCA.com Protection Status