Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2572/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn vướng mắc hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2572/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 12/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2572/TCHQ-KTTT
V/v Hướng dẫn vướng mắc hoàn thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Giày Uy Việt;
 (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 505/DN ngày 5/5/2009 của Công ty TNHH SX Giày Uy Việt về việc áp dụng điểm 9.2 Thông tư số 05/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính trong việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Nội dung hướng dẫn tại Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư số 05/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính nhằm đưa ra các biện pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hướng dẫn về chứng từ thanh toán tại điểm 9.2 Thông tư số 05/2009/TT-BTC nhằm xử lý vướng mắc của các hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau nhưng do vướng mắc về chứng từ thanh toán nên chưa được xét hoàn thuế.

2- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH Giày Uy Việt chưa đến thời hạn thanh toán hàng xuất khẩu, Công ty được nợ chứng từ thanh toán theo đúng quy định tại điểm 7.3 Mục IV Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Công ty không có đề nghị xét hoàn thuế ngay khi chưa có chứng từ thanh toán theo Thông tư 05/2009/TT-BTC thì đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện xét hoàn thuế theo đúng quy định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Giày Uy Việt, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2572/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn vướng mắc hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


854
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209