Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2560/TCT-CS năm 2018 về xử phạt vi phạm hành chính mất ấn chỉ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2560/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 26/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2560/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm hành chính mất ấn chỉ thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 1163/CT-HCQTTVAC ngày 15/05/2018 của Cục Thuế tỉnh Long An và công văn số 1080/CT-HCQT ngày 02/04/2018 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc xử phạt đối với trường hợp mất chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chưa sử dụng của các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký lĩnh tại cơ quan thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc xử phạt vi phạm hành chính làm mất ấn chỉ thuế, Bộ Tài chính đã có công văn số 13344/BTC-TCT ngày 24/10/2005 gửi Cục Thuế các các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An và Cục Thuế tỉnh Lào Cai nghiên cứu công văn số 13344/BTC-TCT nêu trên đ thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An và Cục Thuế tỉnh Lào Cai được biết./.

 


Nơi nhận:
- N trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, TVQT, TNCN-TCT;
-
Website TCT;
-
Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2560/TCT-CS năm 2018 về xử phạt vi phạm hành chính mất ấn chỉ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144