Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2537/TCT-KK về báo cáo miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân theo Thông tư 154/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2537/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 18/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2537/TCT-KK
V/v báo cáo miễn, giảm thuế TNDN, GTGT và TNCN theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để có cơ sở báo cáo Uỷ ban Tài chính - Ngân sách phục vụ hoạt động giám sát của Uỷ ban theo đề nghị tại công văn số 604/UBTCNS13 ngày 02/7/2012 về việc báo cáo việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 của Quốc Hội (bản photocopy công văn đính kèm); Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 của Quốc hội; Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 của Quốc hội. Trên cơ sở số liệu tổng hợp theo báo cáo của các Cục Thuế tỉnh, thành phố theo các công văn số 222/TCT-KK ngày 17/1/2012 và công văn số 972/TCT-KK ngày 20/3/2012, Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các Cục Thuế đã báo cáo thì đề nghị rà soát, kiểm tra số liệu đã báo cáo và có xác nhận, thông báo gửi lại Tổng cục Thuế, trường hợp nếu có thay đổi thì nêu rõ lý do (riêng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chưa có báo cáo số giảm thuế TNDN, GTGT theo công văn số 222/TCT-KK ngày 17/1/2012, đề nghị đồng chí Cục trưởng chỉ đạo tập trung tổng hợp báo cáo); đồng thời các Cục Thuế báo cáo những vướng mắc, kiến nghị khi thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011.

Cục Thuế gửi báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Thuế trước ngày 27/7/2012, đồng thời truyền tệp dữ liệu báo cáo qua đường thư điện tử theo địa chỉ: ntkoanh01@gdt.gov.vn

Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của số liệu báo cáo.

2. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan về miễn giảm thuế TNDN, GTGT và TNCN theo các cấp tại Cục thuế, Chi cục Thuế để phục vụ công tác kiểm tra khi có đề nghị.

Tổng cục Thuế thông báo để đồng chí Cục trưởng Cục Thuế được biết và chỉ đạo thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2537/TCT-KK về báo cáo miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân theo Thông tư 154/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236