Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2492/TCT-DTTT về việc thông báo số thu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2492/TCT-DTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Hồng Long
Ngày ban hành: 28/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2492/TCT-DTTT
V/v: thông báo số thu

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi:

Cục thuế 8 tỉnh, thành phố
(theo Bảng kê chứng từ thu tháng 5 năm 2007)

 

Theo chế độ hạch toán thu NSNN hiện hành; căn cứ số liệu Bộ Tài chính đã thực hiện thu NSNN dưới hình thức ghi thu ghi chi qua Kho bạc Nhà nước cho một số đơn vị Cục Thuế quản lý thu;

Tổng cục Thuế thông báo số tiền các đơn vị đã được ghi thu NSNN tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước trong tháng 5 năm 2007 cho các Cục Thuế có tên trong bảng kê chi tiết chứng từ thu tháng 5 năm 2007 như sau:

Tổng số:                                   82.522.773.807 đồng

Trong đó: TK 741:                     22.710.178.377 đồng

                TK 742:                    59.812.595.430 đồng

(tám mươi hai tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi ba ngàn, tám trăm lẻ bảy đồng)

(Có Bảng kê chi tiết các đơn vị kèm theo)

Đề nghị các Cục Thuế tổng hợp và phản ánh số thu vào báo cáo thu NSNN năm 2007 (TK 741), năm 2006 (TK 742).

Số nộp phí sử dụng đường bộ và phí qua cầu của các đơn vị không tổng hợp vào số thu cân đối NSNN trên địa bàn, Cục Thuế chỉ thực hiện theo dõi quản lý thu của các đơn vị theo chế độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DTTT

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN DỰ TOÁN THU THUẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Vũ Hồng Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2492/TCT-DTTT về việc thông báo số thu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.749
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127