Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 249/TCT-KK về gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 249/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Quốc Thái
Ngày ban hành: 19/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/TCT-KK
V/v vướng mắc về gia hạn nộp thuế.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 950/CT-THNVDT ngày 08/12/2011 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang vướng mắc về gia hạn nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính:

Khoản 1 (d): “Người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thực hiện thi công các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước nhưng chưa được ngân sách nhà nước thanh toán nên không có nguồn để nộp thuế dẫn đến còn nợ thuế”

Khoản 2 (c): “Người nộp thuế gặp khó khăn theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này thì được gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt tương ứng với số tiền từ nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá một năm kể từ ngày hết hạn nộp thuế”

Căn cứ vào các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thực thi các công trình có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các công trình ngoài ngân sách nhà nước thì Công ty phải hạch toán, theo dõi riêng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra dùng cho các công trình có nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Công ty được gia hạn nộp tiền thuế tương ứng với số tiền từ nguồn vốn nhà nước chưa thanh toán theo đúng hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp Công ty không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào của công trình sử dụng nguồn vốn NSNN để xác định số thuế GTGT phải nộp làm căn cứ xác định số thuế được gia hạn nộp thì phân bổ số thuế GTGT đầu vào dùng cho công trình có vốn NSNN theo tỷ lệ giữa danh thu công trình có vốn NSNN trên tổng doanh thu của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Vụ TT – Hỗ trợ;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KK&KTT
Phạm Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 249/TCT-KK về gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.297

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172