Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2484/TCT-PCCS về ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2484/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2484/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội , ngày 28 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh Khai thác Hạnh Phúc

Trả lời công văn số 19-04/CV-HP ngày 20/04/2007 của Công ty liên doanh khai thác Hạnh Phúc kiến nghị về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng kinh doanh Khu công nghiệp Đức Hòa I (Giai đoạn II), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế TNDN:

Tại Điểm 5.1.4, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động mà có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghê, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

- Trường hợp dự án đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức thuế suất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng.”

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp dự án đầu tư mở rộng kinh doanh Khu công nghiệp Đức Hòa I (Giai đoạn II) của Công ty liên doanh khai thác Hạnh Phúc nếu thuộc diện mở rộng quy mô, đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức thuế suất mà Công ty liên doanh khai thác Hạnh Phúc đang áp dụng.

2. Về ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN:

Tại Điểm 3.3, Mục III, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định việc miễn, giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh mở rộng quy mô như sau: “Được miễn thuế 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và thực hiện tại địa bàn B”

Căn cứ theo quy định trên, dự án đầu tư mở rộng Khu công nghiệp Đức Hòa I (Giai đoạn II) thuộc Danh Mục A và thực hiện tại địa bàn Danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 164/2003/NĐ-CP nêu trên do đó được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo cho phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mở rộng mang lại.

Điểm 2, công văn số 1792/TCT-PCCS ngày 23/05/2006 của Tổng cục Thuế hướng dẫn đối với trường hợp Công ty có dự án đầu tư mở rộng có ngành nghề, địa bàn khác với trụ sở chính của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh khai thác Hạnh Phúc biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 

Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2484/TCT-PCCS về ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.059
DMCA.com Protection Status